Introductiescherm van Aadvise
Overzicht Technologieen

Aadvise zoekt projecten voor de Aadvise clusterleden binnen haar zeer uitgebreide netwerk. Als wij vraagstellingen in de markt tegenkomen die op dat moment niet binnen het cluster ondergebracht kunnen worden zal hiervoor binnen dit netwerk een oplossing gezocht worden. Zo kan het mes aan twee kanten snijden en kunnen projecten ter compensatie aan de relaties aangeboden worden.

Aadvise bundles business better